Info pro sklepmistry

Info pro sklepmistry

Ahoj Sklepmistři.      

Vzhledem k tomu, že se nám kvapem blíží  termín putování po Tasovicých, Hodonických a Krhovických sklepech, tak si Vás dovoluji požádat o otevření Vašeho sklepa.

Termíny:

Schůzka sklepmistrů  12. dubna 2022 v 19:00 hod. ve Slunečném penzionu v Tasovicích. Na schůzce je  třeba  sdělit kolik se Vás zúčastní předputování z důvodu zajištění občerstvení. 

Vyplněné přihlášky prosím zašlete emailem na vasina30@seznam.cz nejpozději do 12. dubna. Přihlášky máte v příloze tohoto emailu.

Postup na vyplnění přihlášky:

Otevřete email, uložíte přihlášku třeba na plochu v počítači, vyplníte přihlášku v počítači a uložíte. V tabulce neměňte velikost písma a ani nic neupravujte na vzhledu tabulky. Pouze ji vyplňte. Tabulku po vyplnění musíte uložit opět v editovatelném formátu doc nebo v nějakém obdobném  – neukládejte do PDF.  Po té přihlášku zašlete na email vasina30@seznam.cz  .  

Předputování:  6. května 2022 od 15:00 hod. od Slunečného penzionu. 

Termín putování po Tasovických a Hodonických sklepech:       14. května 2022

Více se dozvíte na schůzce dne 12. 4. 2021 v 19:00 hod.

Předem Vám děkujeme za otevření Vašeho sklepa.